Priprema - testiranje podloge

Pre početka polaganja pločica, važno je testirati podlogu kako bi se garantovao dugotrajan rezultat. Za ovu svrhu površine se testiraju vizualno, i ukoliko je potrebno, izlažu se mehaničkom i hemijskom testu. To uključuje važne korake poput merenje vlage (pod), provera stanja podloge, brušenje podloge (CSA) i nanošenje premaza.
Površina mora biti suva, jednolična, nosiva, bez prašine i masnoća.

Merenje vlage

Procena zaostale vlage u površini (pod) u nadležnosti je izvršioca pre početka postavljanja pločica - metoda CM je smernica za testiranje da li je površina dovoljno suva i spremna za postavljanje pločica.

Provera stanja podloge (jednoličnost, črvstoća, peščano, pukotine):

Vizualni pregled

Vizualni pregled površine nudi odgvore na važna pitanja poput: Postoje li vidljivi nedostaci kao što su pukotine, oštećenja od vlage ili onečišćenje?

Test ogrebotinama

Koristeći oštri predmet (nož, odvijač), poprečno zagrebite površinu. Što je dublja ogrebotina, to je manja snaga ili nosivost podloge.

Test vodom

Test vodom pruža informacije o upojnosti podloge. Ukoliko se voda upila i podloga je dobila tamnu boju, potrebno je naneti poseban premaz za upojne podloge.

Test lepljivom trakom

Zalepite deo lepljive trake na staru boju. Ukoliko se sloj boje ukloni trakom, potrebno je ukloniti sloj boje i naneti premaz.

Test za brisanje

Test za brisanje se vrši rukom ili vlažnim sunđerom, posebno na gipsanim površinama. Ako su ruka ili sunđer prekriveni kredom nakon brisanja zida, površina pod kredom mora biti ojačana ili zamenjena u potpunosti.