CT 16 QUARTZ CONTACT osnovni premaz

CT 16 OSNOVNI PREMAZ – MOĆ VEZIVANJA

CT 16 QUARTZ CONTACT je jedan od najvažnijih proizvoda ETICS sistema. Brzo se suši i kao takav se nanosi između armaturnog sloja i maltera, pa garantuje:

•Čvrstu podlogu za Double Dry tehnologiju zbog visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti

•Snažnu adheziju između slojeva ETICS sistema

•Savršen konačni efekat završnog sloja fasade

•Povećava vodoodbojnost ETICS sistema

•Jednostavnije nanošenje maltera

Zahvaljujući svojoj gruboj teksturi, CT 16 povezuje armaturni sloj sa malterom, povećava čvrstinu celog sistema.

 


PERFORMANSE CT 16 OSNOVNOG PREMAZA

STRUKTURA CT 16

Polimeri CT 16 i malteri sa Double Dry tehnologijom mogu stvoriti jaku vezu zbog njihove kompatibilnosti. Kao takvi, zajedno rade na smanjenju upijanja maltera i omogućavaju paropropusnost izvan slojeva sistema. Dodatno, apsorpcija ojačanog sloja je takođe smanjena. Apsorpcija armaturnog sloja je takođe smanjena – to još više sprečava stvaranje mrlja na malteru. Polimeri prodiru u tanak sloj osnovnog premaza, što ga čini jačim i elastičnijim. Kombinacija polimera i punioca (meki mermeri i veoma tvrdi kvarcni pesak) daje sloju dodatnu mehaničku izdržljivost.

ČVRSTA PODLOGA ZA DOUBLE DRY TEHNOLOGIJU:

VISOKA VODOODBOJNOST I PAROPROPUSNOST

Površina armaturnog sloja nije dovoljno zaštićena i kapljice vode gube svoj oblik, pa mogu lagano prodreti u sloj.

Kapljice vode ne prodiru u strukturu sloja, nego zadržavaju okrugli oblik i skliznu sa fasade.

Bez CT 16 kao potpore, armaturni sloj apsorbuje i akumulira više vode. Kapljice prodiru u lepak. 

Površina armaturnog sloja je dobro zaštićena od upijanja vode; ne kvasi se tako lako. U slučaju akumulacije manje količine vode, kapljice brzo ispare. 

SAVRŠEN KONAČNI EFEKAT ZAVRŠNOG SLOJA:

VISOKA POKRIVNOST I JEDNOSTAVNA PRIMENA

Malter bez CT 16 osnovnog premaza – zaribana struktura
Malter sa CT 16 osnovnim premazom – zaribana struktura
Malter bez CT 16 osnovnog premaza – zaglađena struktura
Malter sa CT 16 osnovnim premazom – zaglađena struktura

Zbog brzog vezivanja maltera, završni sloj može imati nedostatke kao što su: pomeranje zrna, neujednačena tekstura, previše gusta ili rastresita struktura. Povrh toga, boja nije homogena, već bleda.

 

CT 16 produžava vreme nanošenja maltera, pa se završni sloj može pažljivo i ravnomerno naneti. Nema pomeranja zrna i gubitka materijala. Povrh toga, konačna boja najviše utiče na izgled fasade.

DODATNE PREDNOSTI CT 16 OSNOVNOG PREMAZA