Proizvodi za termoizolaciju

U današnjem svetu sve više raste svest o štednji energije, što značajno utiče i na odluke o toplotnoj izolaciji objekta. Izolacija te vrste ne osigurava samo niže troškove grejanja, već posledično omogućava i zdraviju i ugodniju klimu unutar objekta, te udobnije uslove boravka. Toplotno izolovani objekti su i bolje zvučno izolovani. Kod zidova koji su bez toplotne izolacije, usled niskih spoljašnjih temperatura, dolazi do velikog gubitka topline kroz zid. Ukoliko se na objekt ugradi odgovarajući fasadni toplotno-izolacioni sastav (ETICS), gubitak toplote kroz izolovani zid je puno manji, a posledica toga je da je temperatura unutrašnjeg zida, a samim time i cele prostorije, viša nego što bi bila bez izolacije. Osim toga, tokom vrućih letnjih meseci kvalitetan ETICS sastav na građevini sprečava prodor toplog vazduha u unutrašnje prostorije, što s jedne strane osigurava ugodnije uslove boravka u objektu, a s druge značajno umanjuje troškove klimatizacije (hlađenja).

Ceresit, kao lider na području tehnologija graditeljstva, donosi odgovarajuća učinkovita i dugotrajna rešenja za fasadnu topotnu izolaciju građevina