Kućni tuševi, kupatila i kuhinje

Površine povremeno izložene vlagi, klasifikovane su kao FBK ! (ZDB). One moraju biti zaptivene i pokrivene na sledeći način:

Korak 1
Priprema podloge

Pripremiti podlogu sa CT 17 prajmerom dubokog dejstva

Korak 2
Hidroizolacija

Nanesite nerazblažen CL 51 zaptivni film sa valjkom ili četkom. Obezbedite spojeve sa CL 52 zaptivnom trakom. Pritisnite zaptivnu traku u prvi sloj. Drugi sloj CL 51 može biti nanesen nakon 4 časa. Izolujte otvore na zidovima i odvode na podovima uz pomoć CL 53 elementa za zidove i CL 54 elementa za podove.

Korak 3
Postavljanje pločica & Fugovanje

Postavite pločice koristeći tankoslojni metod sa CM 16 lepkom “extra” tankoslojni metod. (Alternativa: CM 17 fleksibilni lepak). Postavite pločice koristeći tankoslojni metod sa CM 16 lepkom “extra” tankoslojni metod. (Alternativa: CM 17 fleksibilni lepak).